Ayurveda & Burn-out

Burn-Out en Ayurveda volgens Ayurveda Wandelcoaching

Burn-Out is eigenlijk een zelfbeschermingsmechanisme

Op 27 oktober 2018 heb ik de hele dag een specialisatie Ayurveda en Burn-Out bijscholing voor Ayurveda therapeuten gevolgd. Voor mij als Ayurvedisch voedingsconsulent verbonden aan het Centrum voor Stressologie buitengewoon interessant. Want waarin verschilt de Westerse visie van die van de Ayurveda en waarmee kan ik mijn cliënten van dienst zijn wanneer zij bij mij aankloppen met een Burn-Out?

Zelfbescherming van het Zelf

Het antwoord daarop is niet eenvoudig uit te leggen aan mensen zonder grondige kennis van Ayurveda doordat de Ayurveda een geheel andere indeling van lichaam, geest en ziel kent. Beiden, zowel de Westerse als de Oosterse visie op een Burn-Out zijn in ieder geval met elkaar eens dat het eigenlijk een zelfbescherming van het Zelf is. Een poging ons te beschermen tegen alles dat ons voortbestaan in gevaar brengt. Dat het een poging van onszelf is om ons Zelf in stand te houden.

Een verstoring in twee dosha’s: Vata & Pitta

Een Burn-Out is vaak te herkennen aan een tweevoudige verstoring. Een combinatie van een Vata- en een Pittadisbalans. Zowel de elementen ether en lucht als vuur en water spelen hierbij een belangrijke rol. Dit wordt vaak aangezwengeld doordat we leven in een cultuur die uit balans is. We leven in een cultuur van angst, hebzucht en competitie. We cultiveren niet langer de deugden maar juist de ondeugden worden gezien als het nieuwe normaal. Dit is hoe we onszelf (en dus het respectievelijke dosha) over de grens duwen. We hebben ons laten overtuigen dat we een hele hoop moeten. Vaak in strijd met wat het beste voor ons is.

Het enige wat we moeten is genieten

Vanuit de Ayurveda wordt ons dan ook aangeraden om ons wederom te verzoenen met onze goddelijke oorsprong (Let op! Ik doe hier geen poging om te bekeren). Het idee dat we één zijn met de natuur, met alle levende wezens en met elkaar. Het Unus Mundus, de wereld is één. De microcosmos / macrocosmos. Een wereld waarin alles en iedereen één is en we niet afgescheiden van elkaar en onszelf leven. Wanneer we hier vanuit de elementenleer naar kijken is dat ook fysiek zo. We zijn allen gemaakt uit Ether, lucht, vuur, water en aarde.

Chronische stress verhoogt beweeglijkheid

Wanneer we langdurig last hebben chronische stress geeft dat veel beweeglijkheid. We worden letterlijk en figuurlijk erg onrustig. Deze onrust verhoogt Vata, het element ether en lucht, wat op haar beurt voor nog meer beweging en onrust zorgt. Dit maakt dat het element vuur in ons in de verdrukking komt (probeer maar eens een kampvuur te maken wanneer het stormt) en minder goed brandt en voor veel ama zorgt, de toxische laag die voor de verstoring in lichaam en geest zorgt en uiteindelijk tot ziekte leidt. De cirkel is zo snel rond. Al is er veel reden om te denken dat chronische stress en Burn-Out een gevolg zijn van een lichamelijke verstoring.

Wat kunnen we er zelf aan doen?

Ayurveda & Burn-Out Coach Chantal BakkerHet is belangrijk dat we meer in contact treden met de natuur. Het bos, het water, de dieren en de natuur in onszelf. Dat we waarnemen wat er in ons gebeurt als reactie op onze omgeving. Via de ogen, de oren, de geur, de smaak en de tast. En dat we daarbij leren om alleen dat tot ons te nemen wat goed voor ons is. Wat ons in balans brengt. Niet alleen qua voeding maar juist ook emotioneel. Zo kunnen we het beste:

 • Regelmatig rust nemen
 • Gestructureerder even
 • Vooral warm voedsel en warme dranken nuttigen
 • Droge voedingsmiddelen als bv. crackers vermijden
 • Grenzen leren aanvaarden en respecteren
 • Extra Vata in de vorm van harde muziek, drukke plaatsen en TV verminderen
 • Meer tijd besteden aan Yoga en Meditatie

Meer tijd in de natuur rondbrengen

Bovenaan de lijst staat dan ook dat het goed is om letterlijk meer tijd in de natuur rond te brengen. Lekker wandelen in het bos en daarbij vooral ook gewaar zijn van de omgeving. Het ritselen van de bladeren. Het geluid van de dieren. De patronen en de vele vormen die je ziet wanneer je goed om je heen kijkt. Japanners hebben er een naam voor bedacht: Bosbaden. Ookwel, Shinrin Yoku genoemd. Ik heb Ayurvedische artsen horen zeggen dat een Burn-Out verdwijnt wanneer je een tijd in de natuur gaat leven. Dat 3 weken vaak al genoeg is. En nee, dan heb ik het niet over kamperen op een overvolle familiecamping in de Ardennen. Het is ook mede om die reden dat Ayurveda Wandelcoaching gaat wandelen met haar cliënten. Voor veel mensen is het niet zo gemakkelijk om te gaan wandelen. Ze krijgen zichzelf, juist wanneer ze in een Burn-Out zitten, niet gemakkelijk gemotiveerd om ook daadwerkelijk te gaan. Daar komt bij dat het samen wandelen met een coach vaak tot geweldige inzichten leidt.

Belangrijk: Toxische stoffen verwijderen uit ons systeem

Hoewel ze bellen met de vraag of ik hen kan helpen bij hun fysieke ongemakken nadat ze er eigenlijk al veel te lang mee rondlopen is er vaak wat anders aan de hand. Ayurveda kijkt dan ook bij voorkeur niet symptomatisch maar onderzoekt de gehele disbalans die er aan ten grondslag ligt. Achter veel van de klachten waarmee mijn klanten bij mij komen schuilt een Burn-Out. Denk bijvoorbeeld aan de vele mensen met darmklachten die ontstaan doordat de spijsvertering niet goed meer verloopt. Doordat de vertering – de fysieke en emotionele vertering – hapert en de hoeveelheid toxische stoffen die in ons lichaam worden opgeslagen toenemen. Dit ervaren we als ziekte, rusteloosheid, angst, woede, stress en uiteindelijk een Burn-Out. Een Burn-Out is dus een gevolg van een te veel aan toxische stoffen ontstaan doordat we niet meer overeenkomstig onze eigen natuur leven. Hoewel dat eenvoudig klinkt moeten we veelal opnieuw leren daar contact mee te maken. We weten het niet meer. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid. Daarnaast is het zaak dat we de toxische stoffen – die we onder andere terugzien als de witte laag op onze tong – die zich hebben opgeslagen verwijderen zodat onze levensenergie weer volop kan stromen. Juist daarin onderscheidt de Ayurveda zich van andere behandelvormen bij Burn-Out waardoor het resultaat verbluffend veel sneller komt.

Ayurvedische hulp: Kruiden, voeding en levensstijl

De Ayurveda heeft een hoop handvatten tot haar beschikking wanneer iemand een Burn-Out heeft. Ik ben er van overtuigd dat de Ayurvedische aanpak het beste remedie is bij een Burn-Out. Juist omdat het ons vooral weer in contact brengt met wie we werkelijk zijn. Zonder er lichaamsvreemde stoffen aan toe te voegen in de vorm van synthetische supplementen of spierontspanners bijvoorbeeld. Daar komt bij dat Ayurveda altijd holistisch werkt. Het pakt de lichamelijke en geestelijke klachten gelijktijdig aan en maakt feitelijk geen onderscheid tussen beiden. Het Westerse idee dat je met een Burn-Out naar een psycholoog zou moeten omdat er in je denken wat mis gaat onderschrijft de Ayurveda dus niet. Wel biedt het een natuurlijk alternatief. Van natuurlijke biologische kruiden die de toxische stoffen snel laten afnemen tot voeding als beste medicijn. Ook in het geval van een Burn-Out. Ayurveda betekent niet voor niets letterlijk, de kennis van het leven. Soms ook vertaald als, de kennis van de natuur. De natuur in ons.

Meer weten over of Ayurveda jou kan helpen bij jouw Burn-Out? Vraag het gerust

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching

Hoe voeding wordt omgezet in een gezond lichaam

Van voeding naar lichaamsweefsel

Afgelopen vrijdag – 19 oktober 2018 – heb ik een verdiepende opleiding gevolgd bij Ayurvedisch arts Shailesh Muli uit India over hoe voeding een onderdeel wordt van het lichaam. Dat wat in de Ayurveda Dhatus wordt genoemd. De lichaamsweefsels. Het was een prachtige dag waarvan het merendeel ook in mijn eerdere opleidingen aan de orde is geweest maar Dr. Shailesh is iemand van veel parate kennis over de diverse toepassingen in de praktijk. Hierdoor was de dag buitengewoon waardevol zodat ik mijn klanten nog beter kan helpen.

Wat is Ayurveda?

Omdat ik denk dat veel van mijn volgers hierin ook geïnteresseerd zijn, hier een korte samenvatting zonder al te technisch en medisch te zijn. Zo gaan er bijvoorbeeld duizenden definities van Ayurveda rond maar de vele toevoegingen laten steeds weer wat meer zien van de eigenlijke betekenis. Dat Ayurveda letterlijk ‘de kennis van het leven’ betekent is meestal wel bekend maar er is een belangrijk detail wat vaak over het hoofd wordt gezien. Ayurveda gaat namelijk niet, zoals de Westerse geneeskunst, alleen over het genezen van ziektes, het houdt zich ook bezig met het gezond houden van gezonde mensen. Ofterwijl het gaat over zowel:

 • Het behoud van gezondheid
 • Het hervatten van gezondheid

3 belangrijke verstoringen

Ayurveda kent 3 dosha’s. In de volksmond al snel, drie types of constituties genoemd. Vata, Pitta en Kapha. Ieder samengestelde varianten op de 5 elementen ether, lucht, vuur, water en aarde. Doordat deze continue aan veranderingen onderhevig zijn door bijvoorbeeld de verandering der seizoenen, dat wat we eten en dat wat we meemaken in het leven, kun je deze dosha’s zien als verstoringen van het lichaam. Ieder op hun eigen manier:

 • Vata staat voor het omzetten van het één in het ander
 • Pitta staat voor de transformatie die hierop volgt
 • Kapha staat voor de formatie van onder andere lichaamsweefsels

3 pilaren voor een gezond persoon

In de Ayurveda worden lichaam, geest en ziel als één gezien. Het is onmogelijk om aan de lichamelijke gezondheid te werken zonder dat dit ook van invloed is op de geestelijke gezondheid. Er zijn daarbij drie onderdelen die maken of iemand gezond is of niet:

 1. De Doshas
 2. De lichaamsweefsels – Dhatus
 3. De Malas – de afscheidingsstoffen urine, zweet en ontlasting

Wanneer deze 3 pilaren goed functioneren, op een manier die past bij het individu, dan spreken we van een gezond persoon. Veel van wat je op internet leest over Ayurveda gaat over de Doshas. Over de Dhatus is veel minder bekend en over de Malas doen wij in het Westen al snel wat lacherig. Toch zijn ze alledrie even belangrijk.

7 lichaamsweefsels

In de opleiding ging het vrijdag over de Dhatus, de lichaamsweefsels en hoe deze gevormd worden (of niet) door gezonde voeding (of niet wanneer gezonde voeding ontbreekt of men te veel junkfood eet).

 1. Lymfeweefsel
 2. Bloed
 3. Spierweefsel
 4. Vetweefsel
 5. Beenweefsel
 6. Beenmerg
 7. Voortplantingsorganen

Wat gebeurt er met onze voeding?

Het lichaam bouwt deze weefsels in bovengenoemde volgorde op. Wanneer je dus ongezond eet dan zul je dat als eerste merken aan de laatste weefsels in de lijst en pas als laatste aan de eerste weefsels uit de lijst. Het hangt er dus helemaal van af hoe gezond je eet hoe gezond jouw weefsels zijn en dat heeft zijn doorwerking op zowel ons lichamelijk functioneren als op ons geestelijk functioneren.

Het idee van een vetvrij dieet

Veel Westerse meer reguliere diëten richten zich op het weglaten van vetten terwijl de opbouw van gezond vetweefsel juist van essentieel belang is. Je ziet dan ook dat mensen wel afvallen maar zich niet beter voelen en er allerlei andere kwalen bij krijgen. Vetweefsel zorgt namelijk voor een smering van alle andere lichaamsweefsels. Zoals een auto niet zonder olie kan, zo kan ons lichaam dat ook niet. De vraag is alleen welke vetten moeten we nuttigen om ons unieke lichaam van dienst te zijn? Wat bevat goede en wat bevat slechte cholesterol? Het antwoord verschilt grotendeels per individu. Dat laatste wordt in het Westen helemaal niet erkend, terwijl de Ayurveda hierover vele wetenschappelijke onderzoeken bezit.

Wat kun je doen om de weefsels goed te voeden?

Ayurveda bevat een enorme bron aan wijsheden die voorschrijven wat je wel en wat je maar beter niet kunt doen. Ook daarin zijn nuances per individu aangebracht. Opvallend is wel is dat ze stuk voor stuk zo logisch klinken. Te eenvoudig om waar te zijn, zou je kunnen denken. Dat klopt omdat ze in lijn zijn met onze natuur. We zijn het helaas vaak vergeten wat wel en niet goed voor ons is. Onze grootouders wisten het vaak nog wel. Onze ouders al een heel stuk minder en wij laten ons grotendeels leiden door het reclamebudget van Unilever en Albert Heijn. Het moge duidelijk zijn dat beiden vooral een economisch belang hebben en niet zo zeer een opvoedkundig, laat staan medisch.

Ik noem er een paar…

Om je toch vast een beetje op weg te helpen noem ik vast een paar lifestyle tips van Dr. Shailesh want Ayurveda Wandelcoaching ziet voeding niet alleen als advies over Wat je eet maar over Hoe je eet. Voor een advies op maat raad ik je uiteraard aan om een Ayurvedisch consult te boeken.

 • Eet nooit staand. Wanneer je staand eet, komt er te veel tegelijk vanuit de maag in de darmen waardoor darmproblemen ontstaan en je na afloop een zwaar gevoel hebt
 • Vermijd alles uit pakjes, zakjes en blikjes. Het heeft geen voedingswaarde en verschaft het lichaam geen bouwstenen. Sterker nog, het is schadelijk voor het lichaam.
 • Eet vers fruit, gewoon zoals het is. Niet gekookt of verwerkt en maximaal 1 soort tegelijk. 45 minuten voor of na een maaltijd maar niet tegelijkertijd.
 • Praat niet (te veel) tijdens het eten. Hierdoor komt er te veel lucht in het spijsverteringskanaal waardoor het niet goed verteerd wordt en je een Vata disbalans in de hand werkt. Dat merk je onder andere aan slechter slapen, obstipatie, droge huid etc.
 • Eet of drink niet terwijl je aan het reizen bent. Ook hierdoor kunnen Vata problemen ontstaan.
 • Vraag bij jouw Ayurveda consulent hoe jij het beste kunt vasten. Vasten ruimt namelijk een hoop afval op wat de opbouw van lichaamsweefsels belemmert. Behalve het langdurig vasten zijn er diverse alternatieven die voor ons Nederlanders gemakkelijker vol te houden zijn.

Dr. Shalesh Muli en Chantal Bakker van Ayurveda Wandelcoaching

 

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching

Wandelcoachen met hond

Ayurveda Wandelcoaching met hond

AYURVEDA WANDELCOACHING MET HOND

Vanmiddag een prachtige Coaching Sessie gehad met een klant. Rico, mijn Duitse herder mocht mee als extra coach en heeft voor een mooie doorbraak gezorgd. Hij liet zien wat ik vermoede dat speelde op een manier die echt binnen kwam bij de klant.

Lichaam, geest, ziel

Ayurveda gaat over het in balans brengen en houden van lichaam, geest en ziel met de 5000 jaar oude Indiase geneeskunst. Het was zo mooi om te zien hoe lichaam, geest en ziel samen speelden terwijl Rico de vinger op de zere plek legde.

Darmproblemen als signaal

Bijna altijd gaat een Burn-Out samen met een verlies aan energie en een verstoorde spijsvertering met darmproblemen en een reeks andere fysieke klachten tot gevolg. Wat is er dan logischer dan te werken met een geneeswijze die lichaam, geest en ziel in balans brengt.

Ayurveda heer en meester bij darmproblemen

Ayurveda is heer en meester als het om het oplossen van darmproblemen gaat. Je kunt jezelf en mij voor de gek houden als het om de psychologische mechanismen gaat die spelen, maar Rico, de hond, niet. Die ervaart alleen wat werkelijk is. Net als het lichaam. Dat toont altijd de werkelijke toestand van het moment. Bijvoorbeeld op de tong, de huid en in de pols.

De hond als extra coach

Meer weten? Maak dan een afspraak voor een intake. Ik kijk dan met of zonder hond naar jouw huidige situatie en leg je uit wat er (onderhuids) uit balans is en op termijn voor grotere problemen kan gaan zorgen. Meer over Coachen met hond neem contact met mij op en stuur een mailtje naar info@ayurveda-wandelcoaching.nl

 

1385222 - Webshopvoorhonden.nl - Ayurveda Wandelcoaching

Minder last van hitte met Ayurveda

Hoe je in balans blijft met deze hitte

We kunnen er behoorlijk last van hebben wanneer het ineens flink heet is en we proberen om door te gaan met onze dagelijkse dingen. Voor de één betekent dat last van zomer diarree, de ander zweet aan één stuk door maar er zijn ook mensen die hebben juist last van bizarre koude rillingen. De zogenaamde zomer kou. Het zijn allemaal signalen dat ons lichaam uit balans is. Deels door de externe omstandigheden – de temperatuur en de veranderende vochtigheid die dit vaak met zich mee brengt – in combinatie met de interne omstandigheden. Ja, het is niet alleen de hitte die maakt dat we last hebben van allerlei klachten. Het is ook wie wij op dit moment in ons leven zijn. Hoe wij eten en wat wij eten. Het leven dat we leven met de regelmaat of zelfs onregelmaat die dat met zich meebrengt. Of we in of uit balans leven met onze eigen natuur.

Pitta, pitta, pitta…

Ayurveda stelt dat alles op aarde – dus ook wij mensen – is opgebouwd uit de 5 elementen: Ether (de ruimte), Lucht, Vuur, Water en Aarde. Om het eenvoudiger te maken heeft Ayurveda deze 5 elementen gegroepeerd en samengebracht tot 3 doshas. Gemakshalve ook wel eens constituties genoemd. Al klopt die vertaling niet helemaal. De eerste noemen we Vata. Het bestaat uit de combinatie Ether en Lucht. De tweede noemen we Pitta en bestaat uit Vuur en Water. De derde en laatste noemen we Kapha, een combinatie van Water en Aarde. Hebben we last van hitte tijdens deze hete dagen dan hebben we dus last van een overdosis aan Pitta. Meer over wat doshas zijn en hoe ze ons beïnvloeden is gemakkelijk te vinden op internet. Het gaat voor deze blog te ver om daar uitvoerig op in te gaan. Ik raad je wel aan om je niet te laten verleiden door de zogenaamde zelf-testen. Wil je weten wat jij ‘bent’ vraag dan een diagnose aan. Dat kan onder andere heel eenvoudig door een polsdiagnose. Een vast onderdeel van elke intake.

Heet, heter, heetst…

De doshas zijn van toepassing op alles en iedereen. Zo heeft elk mens een voorkeursdosha (of zelfs twee) waarmee hij geboren is (zijn praktriti), heeft zijn huidige gestel een dosha (zijn vikriti), is alles wat wij tot ons nemen dosha versterkend of verzwakkend (zo krijgen we het heet van sambal), heeft alles wat we doen (zelfs wat we denken) invloed op onze vikriti (van reizen neemt Vata toe) enzovoorts. Voor nu is het belangrijk om te weten dat Pitta in de zomer het actiefst is en dan zeker gedurende bepaalde momenten van de dag. Pitta heeft namelijk het element Vuur in zich. Dat staat voor hitte. De zomer zoals we die nu kennen is buitengewoon heet. Wanneer we dan ook nog het verkeerde eten (te gekruid of juist gefrituurd bijvoorbeeld) of de verkeerde dingen doen (Flink sporten bijvoorbeeld), dan hebben we een optelsom van hitte te pakken. Zo krijg ik de laatste dagen nogal wat telefoontjes van mensen met een Pitta constitutie (prakriti) die ineens allerlei klachten hebben. Ze hebben meer last van stress, zijn chagrijniger dan anders, op het agressieve af, zweten overmatig en ervaren de zomer als zeer onaangenaam. Ik moet dan stiekem wel een beetje lachen en denk, het is goed dat je belt want nu ik je vertel dat Pitta Vuur / hitte is, de zomer dit jaar extreem veel Vuur / hitte toevoegt, je levensritme niet in lijn met je constitutie is en je dieet te wensen over laat en juist Pitta versterkt en het Vuur nog meer doet opladen snap je vast beter waar deze klachten vandaan komen en wat je mogelijk zou kunnen doen.

Like attracts like

Je begrijpt het inmiddels al wel denk ik zo. Door nog meer Vuur aan het Vuur toe te voegen in een periode met extreem veel Vuur neemt de hoeveelheid Vuur zo veel toe dat er sprake is van een enorme disbalans tussen de elementen. Disbalans is de voedingsbodem voor allerlei fysieke klachten en deze klachten kunnen zich uiteindelijk in het lichaam gaan vastzetten als serieuze ziektes, aldus de klassieke Ayurvedische teksten. Dat is natuurlijk iets wat we willen voorkomen. Deze optelsom van gelijken moet stoppen. Het is geen 1 plus 1 is 3 (keer Vuur in dit geval) maar misschien wel 10 keer. Afhankelijk van al die Vuur-elementen bij elkaar opgeteld. Idealiter willen we een balans tussen alle elementen. Vata, Pitta en Kapha. Of terwijl Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde. We zullen dus nu het zo heet is alles wat Vuur-eigenschappen heeft even zoveel mogelijk moeten vermijden en kunnen maar beter wat Aarde toevoegen bijvoorbeeld. In gewone mensentaal betekent dat bijvoorbeeld dat we tijdens deze hitte maar beter even niet kunnen gaan sporten en het vooral rustig aan zouden moeten doen. Rustig aan doen valt onder het element Aarde. En wanneer we dat op alle of zoveel mogelijk gebieden toepassen, komen de elementen weer meer in balans, verdwijnen de klachten als sneeuw voor de zon (hoe toepasselijk dit gezegde) en voorkomen we dat we ook daadwerkelijk ziek worden.

De rol van de darmen

Vind je het interessant? Mooi! Het wordt namelijk nog veel interessanter. Onze darmen spelen namelijk een belangrijke rol in dit geheel. Ze zijn de directe veroorzakers van stress, depressie en angsten bijvoorbeeld. We noemen de capaciteit om voeding te verteren ook wel ons verteringsvuur. In Sanskriet Agni genaamd. Ook voor dit vuurtje geldt dat het in of uit balans kan zijn. Het kan te traag of te snel functioneren of juist in balans natuurlijk. Eén van de gevolgen van een te snel of te traag functionerend vuurtje is dat we nog zo gezond kunnen eten maar dat de belangrijke voedingsstoffen die we uit voeding – of supplementen – tot ons nemen niet door ons lichaam worden opgenomen. We gaan nog harder zweten (scheiden te veel bouwstoffen af), komen belangrijke bouwstenen te kort met alle gevolgen van dien en dit te hoge verteringsvuur is een belangrijke veroorzaker van allerlei ontstekingen. Ontstekingen worden vervolgens in Ayurveda gezien als het beginstadium van ziekte. De cirkel is dan weer rond op een manier die we niet willen. Nu het dus in en om ons heen zo heet is door zoveel Vuur is het van het grootste belang dat we onze darmen extra ondersteunen. Dat doen we onder andere door de juiste voeding te eten op de juiste manier, op het juiste moment, met de juiste gedachten, in een rustige omgeving en ga zo maar door. We moeten alles waardoor het Vuur toeneemt vermijden en zorgen voor verkoeling van het Vuur. Gek genoeg doen we dat niet door het eten van zo veel mogelijk ijsjes en het drinken van veel koude dranken. Nee, het gaat hier niet om de werkelijke temperatuur zoals die op een thermometer meetbaar is maar om de eigenschappen die we met het element Vuur omschrijven.

Wat kun je zelf doen om af te koelen?

Ik hoop dat ik je heb kunnen motiveren om kritisch naar jezelf en je handelen te kijken met dit hete weer. Misschien heb ik je wel een aha-erlebnis kunnen bezorgen en denk je nu, natuurlijk…. niet zo gek dat ik met dit weer eerder last van diarree heb wanneer ik gefrituurd eet bijvoorbeeld. Nog even ter herhaling, zijn je darmen al in balans voordat de hitte zijn intrede deed, dan zul je er nu ook minder last van hebben. Heb je nu meer last dan normaal dan is dat een extra indicator dat je darmen eigenlijk sowieso al uit balans waren. Dat kun je onder andere zien doordat je onregelmatige ontlasting hebt. De ene keer dun, de andere keer verstopping. Wisselende tijdstippen van ontlasting. Snel last van winderigheid of darmkrampen. Maar om de zoveel dagen naar het toilet kunnen. Vermoeid opstaan. Slecht slapen. Last van stress, depressie of angstaanvallen. En niet te vergeten, een witte aanslag op de tong, in ieder geval ‘s morgens bij het opstaan. Of erger, barstjes in de tong. Het zijn allemaal symptomen van een slecht werkende spijsvertering en een indicatie van darmproblemen. Ook als je ze nog niet echt als problemen ervaart omdat het eigenlijk al zo lang zo is. Je lichaam houd je daarentegen niet voor de gek. Die weet heel goed dat het uit balans is en dat er iets niet klopt en is druk bezig dat zelf te compenseren waar mogelijk.

En dan nu aan de slag…

Overmatig last van hitte is niet iets wat je even in 5 minuten oplost. Uit bovenstaande zul je hebben opgemaakt dat het een constitutioneel probleem betreft. Maar er zijn wel een aantal dingen die je nu vast wat aan kunt doen om het voor de korte termijn te verzachten en een beweging in de richting van een permanente oplossing te maken:

 • Vermijd frisdrank, alcohol en ijs – die wakkeren de hitte extra aan
 • Eet wat minder dan je gewend bent te eten – je lichaam zal je er dankbaar voor zijn
 • Eet je grootste / hoofd maaltijd tussen 11 uur ‘s morgens en 1 uur ‘s middags
 • Eet na 7 uur ‘s avonds helemaal niets meer – Ja, niets is ook echt niets
 • Zet na half 9 ‘s avonds alle apparaten met een beeldscherm uit
 • Douche of zwem niet twee uur voor of na een maaltijd
 • Ga uiterlijk om half 11 slapen en sta voor 6 uur op
 • Drink een thee gezet van korianderzaad, komijnzaad en venkelzaad maar vermijd mosterdzaad
 • Drink niet tijdens de maaltijd of slechts kleine slokjes warm water
 • Vermijd alle soorten vetten behalve Ghee (geklaarde boter) en kokosvet (dus ook niet frituren)
 • Vermijd dierlijke producten zoveel mogelijk (vlees, boter, kaas, eieren etc.)
 • Verminder de hoeveelheid gefermenteerde producten die je gebruikt (wijn, bier, yoghurt, kaas, miso, sojasaus, tempeh)
 • Verminder zure producten zoals citroen (limoen mag wel), koffie, augurken, zuurkool
 • Stop met het eten van scherpe gerechten en kruiden
 • Gebruik enkel verse tomaten en vermijd tomaat uit blik of pot (die hebben een verhittende werking)
 • Eet zoveel mogelijk verse biologische producten en stop met het gebruik van voeding uit de magnetron of diepvries

De 80/20 regel – Niet alles in één keer

Een hele lijst, niet waar? Geen zorgen! Je hoeft echt niet alles in één keer om te gooien. Ayurveda is de weg van de mildheid. Elke aanpassing die jij nu maakt is al een hele winst op wat je tot nu toe gewend was te doen. We noemen dat de 80/20 regel. Idealiter groei je toe naar 80 procent van de tijd in lijn leven met het ritme dat Ayurveda beschrijft als jouw natuurlijke ritme. In lijn met de elementen die ook in jou actief zijn en bepalen wie je bent en hoe jij je voelt.

Hoe verder? Van disbalans naar balans

Gelukkig is het maar even zo warm. Ja, dat klopt. Maar als je tot hiertoe hebt doorgelezen heb je vast het één en ander herkent en heeft het je aandacht getrokken. Dat zou kunnen betekenen dat je een structurele disbalans hebt met de bijbehorende (darm)klachten. In dat geval nodig ik je van harte uit om een afspraak te maken voor een persoonlijke intake en een consult. Ayurveda is namelijk altijd maatwerk. Ieder mens is anders en Ayurveda kent geen one fits all oplossing. Wat voor de één goed werkt kan voor de ander averechts werken. Wel is het zo dat de meeste mensen die een Westerse / Nederlandse leef- en voedingsstijl hanteren zich al snel heel veel beter kunnen voelen wanneer zij overstappen op een Ayurvedische leef- en voedingsstijl. Persoonlijk heeft het mij zo enorm veel gebracht. Niet alleen fysiek maar ook emotioneel. Ik zit echt heel veel beter in mijn vel en heb zelfs mijn darmkanker zo binnen enkele weken kunnen ‘oplossen’. Was ik eerder altijd bang voor darmklachten als ik de deur uit ging en ergens anders iets at of dronk, nu heb ik nergens meer last van en vergeeft mijn lichaam het mij wanneer ik een uitstapje maak. Hoewel de werkelijke verandering slechts enkele weken in beslag nam, heeft het mij 30 jaar gekost om te achterhalen wat nu echt werkt. Dat wil ik jou besparen. Ik ben bij Ayurveda uitgekomen doordat het de oudste wetenschappelijk bewezen geneeskunde is die bovendien nog steeds effectief is en alles wat ik er over bestudeerd heb keer op keer zo logisch klonk. Niet gek wanneer je je bedenkt dat het ons vooral terug brengt naar onze eigen natuur.

Heb je na het lezen van deze blog vragen? Stel ze gerust. Ik hoor oprecht heel graag van je.

 

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching

Zoethout als middel tegen stress

Zoethout - Ayurveda Wandelcoaching

Waar zoethout al niet goed voor is

We zijn er allemaal mee groot gebracht. Zoethout. Het houten stokje dat eigenlijk een wortel is, waar je eindeloos op kon blijven kauwen. Ik zelf kreeg er meestal één van mijn moeder wanneer we samen naar de markt gingen. Ook kochten we het in het snoepkraampje van de lokale rolschaatsbaan. We waren er dol op. Zonder te weten wat we eigenlijk in onze mond hadden. Zoethout kent namelijk een lange reeks medicinale toepassingen. We zouden het eigenlijk standaard in huis moeten hebben. Maar een waarschuwing is ook op zijn plaats. Wanneer we er te veel van tot ons nemen werkt het bloeddrukverhogend en wekt het braken op. Daarover zo meer.

Zoethout werkt stressverlagend

Zoethout staat onder andere bekend om haar adaptogenen eigenschappen. Het heeft een positieve eigenschap bij stress. Zoals je misschien wel weet reageert het lichaam op stress door het stofje cortison vrij te geven. Echter, wanneer deze stress te lang aanhoudt en we kunnen spreken van chronische stress werkt het negatief door op nagenoeg elk fysiologisch systeem in ons lichaam. Denk bijvoorbeeld aan de schildklieren en de bijnieren. Cortisol wordt ook wel het ouderdomshormoon genoemd. Het put de bijnieren compleet uit, brengt de spijsvertering flink van slag en zorgt ervoor dat we snel verouderen. Zoethout daarentegen remt de hoeveelheid vrijtegeven cortisol bij stress af waardoor deze symptomen minder worden en we minder stress ervaren.

Bij haarverlies en beginnende kaalheid

Ayurveda kent zoethout veel positieve eigenschappen toe bij het verlies van het haar. Zowel bij beginnende kaalheid als bij haarverlies als gevolg van ziekte. Zeker wanneer hier een infectie aan ten grondslag ligt en het een disbalans van pitta betreft. In dat geval zou je eerst samen met een behandelaar moeten kijken naar de infectie en deze voor alles moeten behandelen. Pas daarna kan met de locale behandeling aangevangen worden zodat het symptoom ook wordt aangepakt. Ayurveda is immers een holistische geneeswijze en zal altijd het hele systeem behandelen en ook de oorzaak weg nemen in plaats van slechts de specifieke klacht te behandelen.

Bij maagzweer

Ook bij maagzweer is zoethout een probaat middel. Maagzweer wordt vaak gezien als een gevolg van chronische stress. Ayurveda ziet dat anders. Volgens de Ayurveda gaat de fysieke klacht vooraf aan de stressklachten. Zo ook als het om maagzweren gaat. Doordat de patient uit balans is, bijvoorbeeld wanneer er te veel hitte (pitta) in het lichaam zit, wordt er te veel gal aangemaakt. Deze gal irriteert de maag waardoor maagzweer ontstaat. Hierdoor worden de voedingsstoffen niet goed opgenomen wat het begin is van meer ernstige ziektes. Chronische stress is feitelijk net als elke andere ziekte een echte fysieke ziekte. Het is daarom belangrijk dat ook bij een maagzweer de hele disbalans wordt weggewerkt. De toepassing van zoethout is in dit geval heel specifiek en ik raad je aan wederom niet zelf te gaan doktoren maar een ayurvedisch behandelaar te raadplegen.

Als middel bij panchakarma bij overgewicht

In de Ayurveda kent men een behandelingskuur genaamd Panchakarma. Volgens de Ayurvedische geschriften beginnen ziektes als een disbalans in het spijsverteringskanaal. Hierdoor ontstaat er Ama, de gifstoffen die het lichaam deels zelf aanmaakt als gevolg van een verkeerd voedingspatroon. Wanneer de hoeveelheid te groot wordt belandt het in de bloedcirculatie en huisvest het zich uiteindelijk in de zwakke, kwetsbare delen van ons lichaam waarna het muteert tot diverse ziektes. Panchakarma draait dit proces om door de toepassing van een vijftal therapieën. Eén ervan is het langdurig (tot wel 7 dagen) therapeutisch braken. Niet echt een prettige behandeling maar het werkt juist erg effectief wanneer de patient veel overgewicht heeft. Hierbij wordt veelal een hoge dosis aan zoethout ingezet. De gifstoffen die zich in het lijf hebben vastgenesteld worden zo eerst losgeweekt en vervolgens getransporteerd om te kunnen worden afgescheiden. Dit moet je zeker niet zelfstandig proberen.

De nadelen van zoethout

Zouthout heeft ook zeker grote nadelen bij te hoge dosering. Het verhoogt onder andere de bloeddruk, veroorzaakt natriumretentie (het vasthouden van natrium en dus van teveel vocht) en oedeem en geeft vaak een opgeblazen gevoel. Dat komt door de hoge dosis glycyrrhetinezuur in zoethout. Vandaar dat er ook zoetstof zonder glycyrrhetinezuur op de markt is. Deze supplementen hebben de toevoeging DGL. Het is daarom in ieder geval belangrijk dat je het gebruik van zoethout als supplement enkel en alleen in overleg met een gespecialiseerd behandelaar toepast. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat je niet meer dan 4 gram per dag zou mogen gebruiken bij intern gebruik. Voor extern gebruik gelden heel andere voorwaarden.

De Ayurvedische eigenschappen van zoethout

De Ayurvedische geschriften zijn zo’n beetje de oudste bronnen als het gaat om de beschrijving van kruiden toegepast vanwege hun medicinale werking. Zo ook voor zoethout. Voor wie thuis is in de Ayurvedische geneeskundige leer zal het volgende interessant zijn:

 • De Ayurvedische naam is: Madhuyasti, Mudhuka of Yastimadhu
 • De familienaam is: leguminosae en valt dus onder de vlinderbloemenfamilie
 • De Latijnse naam is: Glycerrhira glabra
 • Bruikbare deel: de wortel
 • Rasa: zoet
 • Vipaka: zoet
 • Virya: koud
 • Belangrijkste eigenschappen: Het is zwaar en olieachtig
 • Acties op de dosha’s: Het brengt pitta en vata in balans en verhoogt kapha

De therapeutische toepassing

De lijst met therapeutische toepassingen is erg lang. Ik heb er hier slechts een paar genoemd. Juist omdat we hier in Nederland vaak niet bewust zijn van de geneeskrachtige werking van zoethout en de gevaren die eveneens om de hoek komen kijken bij onzorgvuldig gebruik. Niet echt iets om in grote hoeveelheden aan kleine kinderen te geven dus.

Meer over Ayurvedische kruiden?

Wil je meer weten over het gebruik van Ayurvedische kruiden, vraag er gerust naar. Misschien heb je al eens gehoord van kruiden als Triphala, Ashwagandha, Brahmi etc. of ben je juist een echte leek maar heb je het gevoel dat deze meer dan 5000 jaar oude geneeskunst ook voor jou van betekenis kan zijn. Kijk dan ook eens op de site van Ayurveda Wandelcoaching of stuur mij direct je vragen via het contactformulier. Ook wanneer je meer stressgerelateerde vragen hebt ben je van harte welkom. In dat geval kun je je vragen stellen via het contactformulier van het Centrum voor Stressologie.

Hartelijke groet,

Drs. Chantal Bakker

Ik ben als Ayurvedisch Voedings- en levensstijl consulent eveneens verbonden aan het Centrum voor Stressologie. Voeding wordt zowel in de Ayurveda, de ruim 5000 jaar oude Indiase geneeskunst waar Yoga ook een onderdeel van vormt en het Centrum voor Stressologie gezien als het belangrijkste geneesmiddel. Ik zal hierover naar hartelust bloggen. Je aanmelden voor de nieuwsbrief op één van de twee websites is zeker een aanrader wanneer het jouw interesse heeft.

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching

Hup…. de natuur in jij!

Wandelcoaching - In contact met de eigen natuur

 

“The primary focus of Ayurveda is holistic balance, which leads to a profound trust in nature, beginning with your own body’s connection to the environment”                                  – Deepak Chopra –

Vertrouwen in de natuur

Prachtig hoe Deepak Chopra, misschien wel de bekendste schrijver uit de Vedische, Indiase, traditie, de Ayurveda omschrijft. Het vat voor mij alles samen. Waarom het ‘waar‘ is, waarom het werkt en waarom ik er persoonlijk zo van houd. Hoe kan het ook anders? Hoe kan het dat wij denken dat we het beter weten dan de natuur zelf? Met onze synthetische pillen, bestralingen en de vele operaties. De Westerse geneeskunde is ook nog helemaal niet zo oud. Terwijl de Ayurveda daarentegen tenminste 5000 jaar oud is en nog steeds heel succesvol is.

Ons lichaam als onderdeel van deze natuur

Deepak Chopra gaat verder… we zouden er mee moeten beginnen om ons eigen lichaam te herkennen als een onderdeel van deze natuur. Niet als een afgescheiden deel. We zijn niet afgesplitst van onze bron maar vormen er nog steeds een onderdeel van. We zijn net als de bomen en de planten gevoelig voor de seizoenen, zijn opgebouwd uit de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde, zijn net als zij gevoelig voor vervuiling en raken uit balans en uiteindelijk zelfs doodziek wanneer we de natuurwetten niet respecteren en niet in overeenstemming ermee leven.

Holistische balans als belangrijkste aandachtspunt

Ayurveda heeft het geheel in balans komen als belangrijkste aandachtspunt. Daarmee bedoelt zij het in balans zijn met onze oorsprong. We zijn in balans geboren en het leven haalt ons uit balans. Door hier naar terug te keren voorkomen we ziektes. En als de ziektes zich al manifesteren is het proces zo vaak weer omkeerbaar. Maar wat is daar holistisch aan? Waar de Westerse geneeskunde symptomatisch werkt en slechts de specifieke klacht behandelt daar kijkt Ayurveda altijd naar jouw persoonlijke constitutie als geheel en brengt lichaam, geest en ziel met elkaar in balans. Een simpel voorbeeld: Wanneer je gedachtes worden overspoeld met woede, haat en afkeer zal het lichaam ook uit balans zijn. Omgekeerd is ook waar, wanneer we goed voor ons lichaam zorgen voelen we ons geestelijk als vanzelf ook heel veel beter. Dat was voor mij persoonlijk misschien wel het grootste geschenk van Ayurveda. Ik begon ermee om mijzelf te verlossen van ernstige darmklachten en kwam er gaande weg achter dat ik psychologisch veel stabieler en gelukkiger was. Veel meer in balans.

Maar hoe zit dat nu met dat wandelen in de natuur?

Om in balans te blijven of de eigen balans te herstellen zegt Ayurveda is een goed dieet, afgestemd op jouw persoonlijke constitutie het aller belangrijkste. Daarnaast is het belangrijk dat we ons leven leven in overeenstemming met het circadiaans ritme. Het ritme dat de natuur ons heeft gegeven. Dat wat 24 uur per dag bezig is de processen in ons lichaam te regelen. Van het stijgen en dalen van de lichaamstemperatuur tot het activeren en deactiveren van de spijsvertering en heel veel meer.

 • Wanneer voedsel het beste wordt verteerd
 • Wanneer we moe worden en in slaap vallen
 • Het reguleren van de bloeddruk
 • De productie van hormonen
 • Het repareren van de cellen
 • De activiteit van de bacteriën in onze darmen
 • De activiteit van de darmen zodat we regelmatige ontlasting hebben
 • Etc.

Leven in lijn met de cycli van de natuur

En nu komt het, dit wordt voor een groot gedeelte aangestuurd door de cycli die ook in de natuur goed zichtbaar zijn. Denk aan het opkomen en ondergaan van de zon, de fotosynthese en dus de productie van zuurstof, het afscheiden van geurstoffen die de hersenen kalmeren of juist activeren. De natuur die wij veelal alleen kennen in de vorm van bossen en parken weet het nog wat het beste voor ons is en wanneer dat het beste is. Door ons meer en meer terug te trekken uit de hectiek van de dorpen en steden en ons vaker onder te dompelen in bossen en parken komt ons lichaam meer en meer in lijn met onze eigen natuur en zullen we ons aanzienlijk beter voelen. We weten het eigenlijk allemaal. In de natuur zijn geeft ons een goed gevoel. We weten het intuïtief al eeuwen. Het geluid van het bos, de geur van de bomen, het zonlicht dat zich een weg baant door de bladeren, de verse, schone lucht, het maakt dat we ons tevreden voelen. Verblijven in de natuur herinnert ons hier aan. Niet alleen bewust maar ook onbewust. Ons lichaam, onze botten, vloeistoffen, cellen en weefsels communiceren zo met de natuur en stemmen zich er op af. 

Bosbaden als therapie

Shinrin Yoku -Cypress Forest In Japan hebben ze er iets op gevonden genaamd Shinrin Yoku. Terwijl Japan de meest dichtbevolkte steden ter wereld bezit, waaronder Tokyo met wel 13,5 miljoen mensen, is het juist daar dat deze nieuwe trend is ontstaan. In het Nederlands ook wel bosbaden genoemd.

 

 

Meer dan wandelen of joggen

Bosbaden gaat niet over wandelen of joggen. Het is het baden in de bosatmosfeer. Het bos opnemen via zoveel mogelijk zintuigen, verbinding maken met de natuur. Luisteren naar de vogels, kijken naar de verschillende tinten groen, opsnuiven van de geur, het voelen aan takken, bladeren en bomen en proeven van de frisheid van de lucht. Het gaat niet om lichaamsbeweging maar om het openstellen van de zintuigen. De 5 zintuigen die ook in de Ayurveda een belangrijke rol spelen. 

Voor het boosten van je immuunsysteem

Het is geen wandelen, bosbaden gaat veel langzamer (ongeveer 1 km per uur). Van een beetje slenteren door het bos tot yogaoefeningen doen, picknicken, lezen etc. Bij voorkeur langer dan twee uur. Maar je merkt de effecten al na zo’n 20 minuten. Optimaal is 4 uur waarin je 5 km wandelt. Zelfs wanneer je dat maar één keer per maand doet zijn de resultaten enorm. Met name als het gaat om het boosten van je immuunsysteem.

We brengen steeds meer tijd binnen door

Omdat we in de natuur zijn geëvolueerd zit het in ons bloed om van de natuur te houden, er in thuis te zijn. Het zit in ons DNA. Pas de laatste decennia zijn we steeds meer van de natuur vervreemd en in steden gaan wonen. We zijn kenniswerkers geworden in plaats van landarbeiders. We brengen steeds meer tijd binnen door. Vaak wel 90% van onze tijd. Veelal achter een scherm. De gemiddelde Amerikaan zelfs al 10u en 39 min per dag volgens een onderzoek uit 2016. Deze van de natuur gescheiden leefstijl is enorm slecht voor onze gezondheid. We raken zo steeds meer vervreemd van onze eigen natuur en worden ziek.

Shinrin Yoku, het Japanse antwoord op Ayurveda

Tot voor kort was Ayurveda de enige geneeskunde die het belang van leven in lijn met ons natuurlijke ritme centraal stelt. Zo kent de Ayurveda verschillende behandelingen afhankelijk van de leeftijd, de woonlokatie, de seizoenen en de leefstijl. Shinrin Yoku is dan wel niet zo alomvattend, het raakt wel degelijk aan de Ayurvedische behandelmethoden doordat het zowel preventief als genezend werkt op het meest basale onderdeel van onze gezondheid. Om je een beeld te geven wat onderzoeken hebben aangetoond:

 • Het vermindert stress en ontspant doordat we fytonciden, etherische olie opsnuiven wanneer we in de natuur verbijven. Ook geluiden van de natuur verlichten stress. Het kijken naar groen en blauw tinten maakt ons rustig. Met alleen al 40 sec uit het raam kijken naar iets natuurlijks blijven we gefocust en alert. Creative prestaties verhogen met een korte blik op de kleur groen. 10 min kijken naar afbeeldingen van de natuur is genoeg om cognitieve prestaties te verhogen. Patronen in de natuur (fractals, de repeterende structuur van een dennenappel, een blad, golven, takken etc.) maken ons rustig, het kan stress met wel 60% verminderen aldus prof. Taylor uit Oregon
 • Gehalten aan stresshormonen daalt
 • Versterkt parasympathicus
 • Verbetert de gezondheid van hart en bloedvaten
 • Verlaagt de bloeddruk en hartslag
 • Verhoogt hartritmevariabiliteit
 • Zorgt voor evenwicht tussen de sympatische en parasympatische zenuwstelsel
 • Verlaagt de bloedsuikerspiegel
 • Verbetert het immuunsysteem door een toename van het aantal natuurlijke killercellen (witte bloedlichaampjes die door een virus of tumor geinfecteerde cel aanvallen en vernietigen). Lang verblijf in de bossen (3 etmalen) laat NK activiteit en het aantal NK cellen met meer dan 50% groeien en de aanwezigheid van antikankereiwitten met 30 tot 50% toenemen. Doet cytokinen (eiwitten die het immuunsyteem stimuleren) toenemen.
 • Verhoogt de productie van antikankereiwitten
 • Verbetert je slaap significant, zowel kwalitatief als kwantitatief 
 • Verbetert je humeur 
 • Verbetert concentratie en geheugen met 20% 
 • Helpt tegen depressie, angst en boosheid
 • Doet positieve gedachten toenemen
 • Verlicht gevoelens van angst en andere negatieve emoties
 • Verhoogt creativiteit en probleemoplossend vermogen met 50% 
 • Helpt om op te houden met piekeren 
 • Maakt je vriendelijker, behulpzamer en liefdevoller
 • Verhoogt de pijngrens
 • Geeft energie
 • Doet afvallen

Ayurveda Wandelcoaching, ook voor jou

De lijst voordelen is eindeloos en dan nog is dat maar het tipje van de ijsberg want als we daarnaast ook nog ons ritme aanpassen en een aan onze constitutie aangepast dieet nuttigen op de manier en de tijden dat het lichaam het ook daadwerkelijk kan opnemen zullen we snel verbetering ervaren van klachten en symptomen die anders het begin zouden kunnen zijn van ernstige ziektes. Het leuke is, je hoeft echt niet te wachten tot je erg ziek bent om verbeteringen te ervaren. Ayurveda werkt bij voorkeur preventief. Waarom zou je wachten tot het te laat is?

Wil je weten wat Ayurveda Wandelcoaching voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op

 

1373290 - Dagtickets - Ayurveda Wandelcoaching

Boek: Minder Stress met Stressologie

De relatie Ayurveda en Stress

Op 17 mei 2018 komt het tweede boek van Jurgen Spelbos uit met de titel Minder Stress met Stressologie. Jurgen is ervaringsdeskundige en heeft jaren lang onderzoek gedaan naar wat stress is en wat je er tegen kunt doen. Hij ontwikkelde de Stressologie Methode. Een methode voor een stressvrij leven. Tijdens zijn onderzoeken kwam hij erachter dat stress met name in de Westerse wereld een steeds groter probleem wordt en dat er geen reguliere oplossing is die stress gegarandeerd aanpakt. Zijn methode is uniek doordat hij stress op 7 verschillende niveau’s aanpakt. Afhankelijk weer van de persoonlijke constitutie en de omstandigheden waarin iemand verkeerd. Daarin lijkt het op Ayurveda.

Voeding als belangrijkste medicijn

Ook Jurgen Spelbos kwam tot de conclusie dat voeding het belangrijkste medicijn is. Ook wanneer het om stress gaat. Juist omdat voeding niet alleen ons lichamelijk welbevinden beïnvloed maar ook onze geestelijke gesteldheid bepaalt. Toch was juist voeding voor hem een lastig onderwerp. Er komen steeds opnieuw diëten op de markt die het gouden ei van Columbus beloven. Ze verdwijnen na verloop van tijd ook weer net zo snel. Ayurvedische voedingsleer is daarop de grote uitzondering. Het houdt al ruim 5000 jaar stand en het feit dat wij het soms kinderlijk eenvoudig vinden klinken is juist omdat het een archetypische laag raakt. Een oerweten in onszelf dat zelf nog heel goed weet wat goed en fout voor ons is.

Verwijzing naar Ayurveda Wandelcoaching in het boek

Jurgen zou Jurgen niet zijn wanneer hij niet ook de Ayurvedische voedingsleer op zichzelf toepaste. Zo heeft hij eigenlijk alle behandelmethoden uit het boek zelf uitgeprobeerd. Voor Ayurveda kwam hij bij mij uit. Een man die zoveel geleden had doordat hij maar door en door was gegaan te leven in een wereld die hem te veel stress gaf en het aanvankelijk vanuit ongezonde symptoombestrijding had willen oplossen (Slaaptabletten waaraan hij vervolgens verslaafd raakte). Ik heb hem de afgelopen maanden onder andere gecoacht in zijn voedingspatroon. Ook heb ik hem voorzien van enige aanvullende Ayurvedische kruiden die dit geheel zouden ondersteunen. Het was niet zelden dat hij mij na slechts enkele dagen al liet weten dat hij veel baat had bij mijn aanpak en dat hij er van overtuigd was dat Ayurveda een hele belangrijke rol zou moeten spelen in zijn Stressologie methode.

Samenwerking in Centrum voor Stressologie

Deze bevindingen hebben er toe geleidt dat Jurgen en ik een samenwerking zijn aangegaan. We zijn druk doende met het opzetten van het Centrum voor Stressologie. Een centrum dat zo veel mogelijk mensen wil leren een stressklachten vrij leven te leiden. Dat doet zij deels door het geven van offline trainingen in kleine groepjes zodat er ruimte blijft om naar de persoonlijke behoefte te kijken en deels door het aanbieden van online trainingen die ook voor een groter publiek bereikbaar zijn. Het blijkt namelijk dat het om enorme aantallen mensen gaat die dagelijks enorme hinder onder vinden van hun stressklachten. Zo is het aantal werkende vrouwen met een gediagnosticeerde vorm van burn-out de afgelopen jaren gestegen naar 15%. Bij mannen ligt dit aantal op 9% (Onderzoek van de Business Universiteit Neyenrode in samenwerking met Intermediair). Dan hebben we het nog niet over andere vormen van stress, over mensen die er niet mee naar een arts gaan en mensen die niet langer werkzaam zijn doordat de stress hen te veel werd.

Ayurvedische voedingsleer als onderdeel in de aanpak van stress

In de trainingen van het Centrum voor Stressologie zal Ayurvedische voedingsleer dan ook een vast onderdeel uitmaken van de behandeling. Nu hoor ik je denken, ik houd niet van Indiaas eten. Nee, Ayurveda wil niet zeggen dat je persé Indiaas moet gaan koken en kruiden. Er bestaat ook een Westerse variant. Bovendien is een natuurlijke levensstijl binnen de Ayurvedische geneeskunde een belangrijk element dat vaak al een groot verschil maakt en klachten als sneeuw voor de zon doet verdwijnen. Heb je nog helemaal geen gediagnosticeerde vorm van stress? Gelukkig maar. Je kunt het maar beter voor zijn. Ayurvedische geneeskunde gaat dan ook bij voorkeur uit van een preventieve werking. Lang voordat de symptomen kenbaar worden.

Wil je meer weten over Ayurveda en Stress? Stel je vraag gerust via het contactformulier

Workshop Ayurvedische Kruiden

Workshop Ayurvedische Kruiden

De geneeskrachtige werking van Ayurvedische Kruiden

Volgens de Ayurveda, het medische systeem van het oude India, dragen kruiden voor een belangrijk deel bij aan de genezing en het opheffen van de disbalans waardoor ziekte ontstaat. De mens in al zijn fysieke, emotionele, psychologische en spirituele hoedanigheden, wordt steeds opnieuw uitgedaagd de balans te hervinden. Het leven met al zijn hectiek trekt ons er op haar beurt weer uit. Dat is onvermijdelijk. Of zoals Deepak Chopra zegt in zijn Ayurvedische Kruidenboek zegt:

Toegang krijgen tot de kracht van de natuur

“We staan in een voortdurende wisselwerking met onze omgeving, door ademhaling, voeding, uitwerpselen, waarnemingen en interpretaties. Het is een illusie van onze zintuigen dat ons bestaan abrupt wordt afgebakend door de buitengrens van onze huid. Binnen dit netwerk is gezondheid méér dan de afwezigheid van een afwijkende laboratoriumuitslag: het is de dynamische integratie van omgeving, lichaam, denken en geest. De kruidengeneeskunde biedt ons een zachtaardige benadering om deze integratie te bevorderen, met name wanneer er kleinere balansverstoringen ontstaan. Genezende planten stellen ons in staat om opnieuw in contact met onze omgeving te treden en toegang te krijgen tot de kracht van de natuur.”

Workshop gegeven door Jagath Rathnayake

De workshop is zowel informatief als praktisch. Hij wordt verzorgd door Jagath Rathnayake van Newarna Ayurveda in samenwerking met Ayurveda Wandelcoaching. Jagath is geboren in Sri Lanka. In zijn familie wordt Ayurvedische geneeskunde al 150 jaar toegepast. Tijdens zijn jeugd vertelde zijn opa verhalen over zijn vader die een Ayurvedische arts was. Hij vertelde hem legenden over traditionele kruiden die gebruikt werden om kwalen en ziekten te genezen zoals steenpuisten of bloedvergiftiging, artritis en problemen met de bloedvaten. Ook leerde hij veel over Ayurvedische kruiden doordat zijn familie altijd zelfgeteelde kruiden gebruikt uit de huisapotheek.

Praktische informatie Workshop Ayurvedische Kruiden

Wanneer: 5 mei 2018 van 10.00 tot 16.00 uur (Kennismaking met thee aanvang 09.30 uur)

Waar: Nerwana Ayurveda, Klifrakplantsoen 22, 3454JT, De Meern, Utrecht

Voor wie: Deze workshop is primair bedoeld voor therapeuten en behandelaren (in opleiding) die al een ruime basiskennis van de Ayurvedische geneeskunde bezitten. Bij twijfel neem gerust contact met ons op.

Kosten: 75 Euro – Te voldoen op locatie. Pinnen is mogelijk. Inclusief eenvoudige lunch.

Aanmelden: Het aantal plaatsen is bepekt. Aanmelden vindt plaats via het contactformulier van Ayurveda Wandelcoaching. Vermeld hierbij jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Geef ook aan of wij je vaker mogen informeren over toekomstige activiteiten middels een nieuwsbrief.

 

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching

Constipatie & Ayurveda

Constipatie - Ayurveda Wandelcoaching

Korte termijn oplossing bij verstopping

Wanneer we last hebben van verstopping, van constipatie, willen we graag zo snel mogelijk een oplossing. Het kan ons welbevinden goed in de war schoppen en we voelen instinctief ook wel aan dat er iets niet klopt. Er is overduidelijk een disbalans zou Ayurveda zeggen. Vanuit de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde bekeken zouden we kunnen zeggen er is te weinig water aanwezig. We hebben last van droogte. Toch is dat niet altijd waar. Het enkel en alleen toevoegen van meer vocht lost het probleem zeker op de lange termijn niet op.

Wat is constipatie eigenlijk?

Constipatie is één van de vele darmklachten waar steeds meer mensen onder lijden. Het is de conditie waarbij het lastig is om de darmen te legen. De ontlasting wil er maar niet soepeltjes uitkomen. Vaak gaat dit gepaard met harde ontlasting. Oorzaken zijn te vinden in een dieet met te weinig vezels, te weinig vocht tot je nemen, het gebruik van bepaalde medicatie, het ontbreken van vet in het dieet etc. etc. Vanuit Ayurveda wordt er gezegd dat er een disbalans is. Deze disbalans geldt voor de gehele mens. Voor lichaam, geest en ziel. Alleen het uit zich nu in de vorm van constipatie.

Constipatie als gevolg van een moderne leefstijl

Constipatie komt steeds meer voor. Vooral in het stedelijk gebied. De typische moderne levensstijl waarbij we vooral zittend werk doen en gehaast eten en te weinig bewegen is hier voor een groot deel debet aan. Wat veel mensen niet weten is dat het niet geheel zonder gevaar is. Het kan het begin zijn of zelfs de oorzaak zijn van een hele reeks gevaarlijke ziektes. En het is zeker niet, nou eenmaal iets wat bij je hoort. Het is wel degelijk een signaal van het lichaam dat er iets niet klopt. Dat je uit balans bent.

Ophoping van afvalmateriaal

Nadat de spijsvertering haar werk heeft gedaan verblijft het afval nog een tijdje in de dunne darm. Dit is van groot belang voor onze gezondheid. Voor alles geldt dat er een optimaal moment is om plaats te vinden. Wanneer het afval er te lang blijft ontstaat er een ophoping van afvalstoffen. Deze stoffen kunnen zelfs opnieuw naar binnen slaan en zijn dan giftig. Terwijl het lichaam allang had bepaald dat het ze maar beter kon afscheiden. Het is daarom beter wanneer je dagelijks vroeg in de morgen je darmen leegt. Je voelt je dan minder zwaar, minder sloom, bent helderder van geest en staat positiever in het leven. De gehele spijsvertering en dus de doorwerking ervan op het gehele functioneren verloopt dan optimaler. Zo heb ik eens een Indiase arts horen zeggen dat er in India niemand is die zonder ontlasting te hebben gehad het huis ‘s morgens verlaat. Dat heb ik in Nederland nog nooit gehoord. Er zijn zelfs mensen die dagenlang niet kunnen. Of het een hele vakantie ophouden.

Wat als het geregeld niet lukt?

Sommige mensen hebben chronisch last van constipatie. Soms wel maanden aan een stuk. Het kost hen veel moeite om met regelmaat ontlasting te produceren. Ze krijgen het er gewoon niet uit of het blijft te lang in de darmen zitten. Dit heeft een grote invloed op hun leven. Ze hebben er echt last van. Het beïnvloed hun dagelijks leven en beperkt het functioneren op het werk. Het ontbreekt hen ook vaak aan energie. Ze zijn alsmaar moe en functioneren niet maximaal. Zonder dat ze het weten werken ze de constipatie zelf in de hand. Het soort dieet dat ze nuttigen, hun baan, de locatie, het tijdstip etc. passen helemaal niet bij hun constitutie waardoor constipatie ontstaat.

Trap vooral niet in de valkuil van laxeermiddelen

Het lijkt een goede oplossing. Het slikken van laxeermiddelen. Maar in feite is het dat helemaal niet. Het is enkel symptoombestrijding. We legen de darmen en gaan gewoon weer door met eten waar we zin in hebben en een leefstijl die niet goed bij ons past. We lossen het probleem niet op. Met als gevolg dat de spijsverteringsorganen steeds zwakker worden en steeds minder goed hun werk doen en zo voor meer en meer problemen zorgen. De oorzaak van het probleem blijft bestaan en voor we het weten beginnen de klachten weer van voor af aan.

Drink niet meer water dan noodzakelijk

Een wijdverspreid misverstand is dat we bij dergelijke klachten ‘gewoon’ meer water moeten drinken. Heel veel meer water. Ayurveda daarentegen zegt dat we ook zeker niet meer water moeten drinken dan noodzakelijk. Het lichaam geeft perfect aan hoeveel water we nodig hebben. Het geeft het dorstsignaal af. Wanneer we daarnaar luisteren weten we dat we het goed doen. Een teveel aan water geeft namelijk ook klachten, al weten we vaak niet dat het hierdoor komt. Denk aan gezwollen gewrichten, handen en voeten, een druipende neus of zelfs braken. Een te veel aan water wordt Jala Mahabhoota genoemd in Sanskriet en zou je het tegenovergestelde van Agni kunnen noemen. Ons verteringsvuur wordt zo geblust wat maakt dat de spijsvertering niet goed verloopt.

Alles op zijn tijd

Het is niet voor niets dat Ayurveda Wandelcoaching de ondertitel ‘Voeding & Lifestyle‘ heeft. Tijdens een Ayurvedisch consult wordt namelijk niet alleen gekeken naar Wat je eet maar ook Hoe je eet. Dat geldt ook voor het drinken van water. Zo zou je globaal kunnen stellen dat iemand met overgewicht het best voor de maaltijd water kan drinken en iemand met een laag gewicht het beste na de maaltijd. Heb je heel erg veel dorst en wil je alsmaar drinken dan zou dat in plaats van op een te kort aan vocht ook kunnen duiden op een te veel aan Agni, verteringsvuur. Het lichaam wil dan niets liever dan het vuur blussen en verkoelen. Terwijl ditzelfde vuur van levensbelang is en zeker niet te laag mag zijn.

Wat zou je wel kunnen doen bij verstopping?

Ik zei het al eerder, Ayurveda gaat altijd uit van de individuele constitutie. Er is niet één standaard oplossing die voor iedereen even goed is bij hetzelfde probleem. Juist omdat de oorzaak verschilt. Dat geldt ook voor constipatie, ook wel verstopping genoemd. Komt het door Apana Vayu, de motor die zorgt voor de beweging in o.a. de darmen of juist door de accumulatie van Meda Dhatu, het kanaal waarin vet wordt vervoerd in het lichaam? De oplossing is afhankelijk van onze persoonlijke constitutie – de Dosha’s – en het type disbalans. De Prakriti, de natuurlijke staat waarin we geboren zijn en de Vikriti, de disblans die tijdens ons leven is ontstaan en verraad waar we nu staan.

Tips bij Constipatie

Desondanks heb ik een aantal tips die je zou kunnen proberen wanneer harde ontlasting de oorzaak van de verstopping is. Let erop dat je het nooit te lang en in te grote mate toepast. Kijk ook of je de oorzaak kunt vinden en wanneer het regelmatig terugkeert of zelfs helemaal niet verdwijnt, wacht dan niet te lang met het zoeken van hulp.

 • Sta op tijd op – Tussen 6 en 7 uur ‘s ochtends is het beste
 • Ga direct naar de WC wanneer je een aandrang voelt om te poepen
 • Eet meer groentes en minder verwerkte producten
 • Neem kleine slokjes warm water tijdens de maaltijd
 • Eet wat vaker een dunne vochtige curry
 • Voeg 2 theelepels ghee of kokosvet toe bij het opdienen van een maaltijd
 • Gebruik ook voldoende olie bij het bereiden van voedsel (liefst de juiste voor jouw constitutie)
 • Vermijd geraffineerde bakproducten (Koekjes, toostjes, crackers etc.)
 • Gebruik laxeermiddelen alleen op advies van een arts
 • Zorg voor voldoende slaap – Ook afhankelijk van jouw constitutie
 • Voorkom dat je te lang stil zit
 • Drink geen gekoelde dranken, zeker geen frisdrank met bubbels en veel suiker
 • Drink voldoende warm water – Pitta mensen drinken het het beste niet kokend heet
 • Eindig en start de dag met een handje gedroogde rozijnen, pruimen of thee van Triphalapoeder op nuchtere maag
 • Maak een wandeling van tenminste 20 minuten na de hoofdmaaltijd

Wil je graag een advies op maat? Neem dan contact met mij op via het contactformulier

 

1580088 - V'gan Lifestyle Magazine - Ayurveda Wandelcoaching

De 6 geheimen van gewichtsverlies volgens Ayurveda

Voor en na gewichtsverlies - Ayurveda Wandelcoaching

Overgewicht en gewichtsverlies in Ayurveda

Vraag jij je wel eens af waarom de een gemakkelijker aankomt dan de ander? Waarom het de een wel lukt om af te vallen met behulp van een bepaald dieet en de ander niet? Het antwoord is simpel wanneer we het vanuit Ayurvedisch perspectief bekijken. We zijn niet hetzelfde! En omdat we verschillen is er per individu een andere aanpak nodig.

Je gewicht wordt niet alleen bepaald door wat je eet

Ik weet het, veel mensen met overgewicht hebben al heel wat diëten geprobeerd. Ze hebben echt al vanalles gedaan. Van het weglaten van koolhydraten tot het tellen van calorieën. Het drinken van shakes en het overmatig sporten. Met als overeenkomst, ze keken alleen naar wat ze aten en brachten daar veranderingen in aan. Waarom zou een Ayurvedisch dieet dan wel helpen? Ayurveda kijkt niet alleen naar wat maar ook naar hoe en wanneer. Het gaat er bovendien vanuit dat het aanpassen van de levensstijl het afvalproces bevordert.

De 6 geheimen van een Ayurvedisch afvaldieet

Is Ayurveda dan echt zo anders. Ja! Je zult in het begin niet eens doorhebben dat je met een dieet bezig bent. Het zijn meer levensstijlgewoontes die omgegooid zullen worden. Zoals hoe laat je bijvoorbeeld eet, hoe vaak je eet, het aanleren van nieuw gedrag tijdens de maaltijd en gedurende de dag. En dat allemaal nog zonder te kijken naar wat je eet. Pas dan begint het echte dieet.

1. Wat je mag eten en wat niet

Doordat Ayurveda de voedingsadviezen afstemt op wie jij bent zal er per persoon een ander dieet worden samengesteld. Daarnaast zijn er dingen die voor iedereen gelden. Daar beginnen we mee. Zo wordt aangeraden om altijd vers te koken met gebruik van verse ingrediënten. Maar niet zonder dat jij ook echt gaat ervaren waarom. Je gaat zelf ondervinden wat je het beste wel en wat je maar beter niet kunt eten. Uitgelegd aan de hand van de 5 elementen. Want zeg nou eerlijk vuur kun je ook niet met vuur bestrijden.

2. Het belang van een goed slaap / waak ritme

Ik zei het al even, bij Ayurveda gaat het niet alleen om wat je eet. Je gehele levensstijl bepaalt hoe jij je voelt en wat voor jou het beste werk. Jouw slaap / waak ritme is daar een heel belangrijk onderdeel van. Hoe laat ga jij slapen en hoe laat sta jij op. Maar ook hoe laat eet jij en hoeveel tijd zit ertussen. Je raad het al, ook dat is niet voor iedereen gelijk. Kan de een gemakkelijk het ontbijt overslaan. De ander wordt er flink chagrijnig van.

3. Terwijl de een te weinig sport, sport de ander te veel

Ayurveda hecht veel waarde aan beweging. Maar wel de beweging die het beste bij jou past. Ben je al erg warmbloedig van nature, dan is het maar beter dat je geen Bikram Yoga doet. Bewegen in Ayurveda kan zo eenvoudig zijn als op het juiste moment gaan wandelen of juist de meer rustige Yoga-oefeningen doen. En zelfs ademhalingsoefeningen vallen hieronder. Ook die werken ondersteunend wanneer je wilt afvallen. Juist omdat ze het opruimen van gifstoffen stimuleren.

4. De grote boosdoener: Stress

Wanneer we gestrest zijn werkt ons gehele systeem niet optimaal. Ons lichaam is dan aan het overleven. Bepaalde lichaamsfuncties komen hierdoor op een laag pitje te staan. Het verteren van voeding is er één van. Geen wonder dus dat de spijsvertering niet optimaal functioneert en ons voedsel ons meer kwaad doet dan goeds. Overigens, als je meer wilt weten over stress en wat stress met je doet, ik ben druk bezig met een campagne over stress die over enkele maanden gelanceerd wordt. Als je op de hoogte wilt blijven stuur mij dan een berichtje met het onderwerp stress.

5. Wat zelfvertrouwen en geduld

Wat jaren heeft gekost om eraan te komen is natuurlijk niet in een week weg. We focussen bovendien op een blijvend resultaat. Niet op een vluchtig succesje. Dat betekent dat het zelfvertrouwen zo nu en dan flink op de proef wordt gesteld. We zullen geduld moeten hebben en zijn niet meteen kilo’s lichter. Maar wat we met de Ayurvedische afvalmethode wel direct zullen ervaren is een verandering in ons gevoel. We voelen ons al snel lichter (Lees: niet zo zwaar), gelukkiger en een heel stuk vitaler. Dat is natuurlijk al een doel op zich.

6. Ontgiften voor de die-hards

Ayurveda kent diverse behandelingen die het lichaam ontgiften. Dit verwijderen van de gifstoffen – ook wel detoxen genoemd – die met het nuttigen van verkeerde voeding in ons lichaam zijn gekomen heeft zich genesteld op verschillende plaatsen in ons lichaam. Overtollig vetopslag is er slechts één van maar de witte aanslag op onze tong ‘s morgens bij het opstaan verraad ook een overdosis aan gifstoffen. Zolang deze stoffen het lichaam bewonen zijn we niet in balans. Deze balans is nodig om ook het overgewicht aan te pakken.

Tot slot: Afvallen als bijzaak

Niet iedereen die een Ayurvedisch dieet volgt is dat gaan doen om af te vallen. Vaak zijn er andere redenen om hieraan te beginnen. Voor mij persoonlijk waren het mijn darmproblemen die maakte dat ik mijn dieet en mijn levensstijl heb aangepast. Afvallen was voor mij een bijzaak. Het betekent wel dat ik eigenlijk al die jaren niet in balans was en ook in mij de afvalstoffen zich hadden opgehoopt. We zijn vaak vergeten hoe we eruit zien wanneer we in onze natuurlijke staat verkeren of vinden zelf dat het best meevalt met het overgewicht. Het is de innerlijke dialoog die ons voor de gek houdt. Het lichaam kiest er dan voor om via andere klachten een signaal af te geven dat er iets mis is om zo uiteindelijk ook het overgewicht aan te pakken.

Meer weten over wat Ayurveda voor jou kan betekenen? Neem gerust contact met mij op