Ayurveda & Burn-out

Burn-Out en Ayurveda volgens Ayurveda Wandelcoaching

Burn-Out is eigenlijk een zelfbeschermingsmechanisme

Op 27 oktober 2018 heb ik de hele dag een specialisatie Ayurveda en Burn-Out bijscholing voor Ayurveda therapeuten gevolgd. Voor mij als Ayurvedisch voedingsconsulent verbonden aan het Centrum voor Stressologie buitengewoon interessant. Want waarin verschilt de Westerse visie van die van de Ayurveda en waarmee kan ik mijn cliënten van dienst zijn wanneer zij bij mij aankloppen met een Burn-Out?

Zelfbescherming van het Zelf

Het antwoord daarop is niet eenvoudig uit te leggen aan mensen zonder grondige kennis van Ayurveda doordat de Ayurveda een geheel andere indeling van lichaam, geest en ziel kent. Beiden, zowel de Westerse als de Oosterse visie op een Burn-Out zijn in ieder geval met elkaar eens dat het eigenlijk een zelfbescherming van het Zelf is. Een poging ons te beschermen tegen alles dat ons voortbestaan in gevaar brengt. Dat het een poging van onszelf is om ons Zelf in stand te houden.

Een verstoring in twee dosha’s: Vata & Pitta

Een Burn-Out is vaak te herkennen aan een tweevoudige verstoring. Een combinatie van een Vata- en een Pittadisbalans. Zowel de elementen ether en lucht als vuur en water spelen hierbij een belangrijke rol. Dit wordt vaak aangezwengeld doordat we leven in een cultuur die uit balans is. We leven in een cultuur van angst, hebzucht en competitie. We cultiveren niet langer de deugden maar juist de ondeugden worden gezien als het nieuwe normaal. Dit is hoe we onszelf (en dus het respectievelijke dosha) over de grens duwen. We hebben ons laten overtuigen dat we een hele hoop moeten. Vaak in strijd met wat het beste voor ons is.

Het enige wat we moeten is genieten

Vanuit de Ayurveda wordt ons dan ook aangeraden om ons wederom te verzoenen met onze goddelijke oorsprong (Let op! Ik doe hier geen poging om te bekeren). Het idee dat we één zijn met de natuur, met alle levende wezens en met elkaar. Het Unus Mundus, de wereld is één. De microcosmos / macrocosmos. Een wereld waarin alles en iedereen één is en we niet afgescheiden van elkaar en onszelf leven. Wanneer we hier vanuit de elementenleer naar kijken is dat ook fysiek zo. We zijn allen gemaakt uit Ether, lucht, vuur, water en aarde.

Chronische stress verhoogt beweeglijkheid

Wanneer we langdurig last hebben chronische stress geeft dat veel beweeglijkheid. We worden letterlijk en figuurlijk erg onrustig. Deze onrust verhoogt Vata, het element ether en lucht, wat op haar beurt voor nog meer beweging en onrust zorgt. Dit maakt dat het element vuur in ons in de verdrukking komt (probeer maar eens een kampvuur te maken wanneer het stormt) en minder goed brandt en voor veel ama zorgt, de toxische laag die voor de verstoring in lichaam en geest zorgt en uiteindelijk tot ziekte leidt. De cirkel is zo snel rond. Al is er veel reden om te denken dat chronische stress en Burn-Out een gevolg zijn van een lichamelijke verstoring.

Wat kunnen we er zelf aan doen?

Ayurveda & Burn-Out Coach Chantal BakkerHet is belangrijk dat we meer in contact treden met de natuur. Het bos, het water, de dieren en de natuur in onszelf. Dat we waarnemen wat er in ons gebeurt als reactie op onze omgeving. Via de ogen, de oren, de geur, de smaak en de tast. En dat we daarbij leren om alleen dat tot ons te nemen wat goed voor ons is. Wat ons in balans brengt. Niet alleen qua voeding maar juist ook emotioneel. Zo kunnen we het beste:

  • Regelmatig rust nemen
  • Gestructureerder even
  • Vooral warm voedsel en warme dranken nuttigen
  • Droge voedingsmiddelen als bv. crackers vermijden
  • Grenzen leren aanvaarden en respecteren
  • Extra Vata in de vorm van harde muziek, drukke plaatsen en TV verminderen
  • Meer tijd besteden aan Yoga en Meditatie

Meer tijd in de natuur rondbrengen

Bovenaan de lijst staat dan ook dat het goed is om letterlijk meer tijd in de natuur rond te brengen. Lekker wandelen in het bos en daarbij vooral ook gewaar zijn van de omgeving. Het ritselen van de bladeren. Het geluid van de dieren. De patronen en de vele vormen die je ziet wanneer je goed om je heen kijkt. Japanners hebben er een naam voor bedacht: Bosbaden. Ookwel, Shinrin Yoku genoemd. Ik heb Ayurvedische artsen horen zeggen dat een Burn-Out verdwijnt wanneer je een tijd in de natuur gaat leven. Dat 3 weken vaak al genoeg is. En nee, dan heb ik het niet over kamperen op een overvolle familiecamping in de Ardennen. Het is ook mede om die reden dat Ayurveda Wandelcoaching gaat wandelen met haar cliënten. Voor veel mensen is het niet zo gemakkelijk om te gaan wandelen. Ze krijgen zichzelf, juist wanneer ze in een Burn-Out zitten, niet gemakkelijk gemotiveerd om ook daadwerkelijk te gaan. Daar komt bij dat het samen wandelen met een coach vaak tot geweldige inzichten leidt.

Belangrijk: Toxische stoffen verwijderen uit ons systeem

Hoewel ze bellen met de vraag of ik hen kan helpen bij hun fysieke ongemakken nadat ze er eigenlijk al veel te lang mee rondlopen is er vaak wat anders aan de hand. Ayurveda kijkt dan ook bij voorkeur niet symptomatisch maar onderzoekt de gehele disbalans die er aan ten grondslag ligt. Achter veel van de klachten waarmee mijn klanten bij mij komen schuilt een Burn-Out. Denk bijvoorbeeld aan de vele mensen met darmklachten die ontstaan doordat de spijsvertering niet goed meer verloopt. Doordat de vertering – de fysieke en emotionele vertering – hapert en de hoeveelheid toxische stoffen die in ons lichaam worden opgeslagen toenemen. Dit ervaren we als ziekte, rusteloosheid, angst, woede, stress en uiteindelijk een Burn-Out. Een Burn-Out is dus een gevolg van een te veel aan toxische stoffen ontstaan doordat we niet meer overeenkomstig onze eigen natuur leven. Hoewel dat eenvoudig klinkt moeten we veelal opnieuw leren daar contact mee te maken. We weten het niet meer. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid. Daarnaast is het zaak dat we de toxische stoffen – die we onder andere terugzien als de witte laag op onze tong – die zich hebben opgeslagen verwijderen zodat onze levensenergie weer volop kan stromen. Juist daarin onderscheidt de Ayurveda zich van andere behandelvormen bij Burn-Out waardoor het resultaat verbluffend veel sneller komt.

Ayurvedische hulp: Kruiden, voeding en levensstijl

De Ayurveda heeft een hoop handvatten tot haar beschikking wanneer iemand een Burn-Out heeft. Ik ben er van overtuigd dat de Ayurvedische aanpak het beste remedie is bij een Burn-Out. Juist omdat het ons vooral weer in contact brengt met wie we werkelijk zijn. Zonder er lichaamsvreemde stoffen aan toe te voegen in de vorm van synthetische supplementen of spierontspanners bijvoorbeeld. Daar komt bij dat Ayurveda altijd holistisch werkt. Het pakt de lichamelijke en geestelijke klachten gelijktijdig aan en maakt feitelijk geen onderscheid tussen beiden. Het Westerse idee dat je met een Burn-Out naar een psycholoog zou moeten omdat er in je denken wat mis gaat onderschrijft de Ayurveda dus niet. Wel biedt het een natuurlijk alternatief. Van natuurlijke biologische kruiden die de toxische stoffen snel laten afnemen tot voeding als beste medicijn. Ook in het geval van een Burn-Out. Ayurveda betekent niet voor niets letterlijk, de kennis van het leven. Soms ook vertaald als, de kennis van de natuur. De natuur in ons.

Meer weten over of Ayurveda jou kan helpen bij jouw Burn-Out? Vraag het gerust

1518748 - Pranayur - Ayurveda Wandelcoaching