Wandelcoaching

Wandelen met Ayurveda Wandelcoaching

Waarom Wandelcoaching?

Volgens de Ayurveda kunnen we het beste naar de natuur kijken om te zien hoe het werkt zodat we de menselijke geest beter begrijpen. We zien dan hoe Wind, Vuur en Regen functioneren. Niet alleen in de natuur maar ook in ons lichaam en in onze psyche. We nemen dan de storm aan emoties waar, het licht of half-licht van de gedachte en alle ritmes die ons lichaam maar ook de geest en de zintuigen beïnvloeden.

Dr. David Frawley

Wandelen ontspant bovendien. Het onthaast en het brengt ons in het nu. Dat zijn prachtige omstandigheden voor een goed gesprek. Coaching valt of staat bij een goed gesprek. Daarom kies ik graag voor deze setting. Zo komen wij samen snel to-the-point. De belangrijkste coachingsvormen waar ik voor kies zijn:

Het voordeel van wandelend coachen

Een wandeling nodigt uit tot meer dan alleen ontspannen bewegen. Je wordt geprikkeld door een steeds veranderende omgeving. Dit kan eenvoudig gebruikt worden als spiegel voor het vraagstuk waarmee je een coach hebt benaderd. Omdat je bovendien naast elkaar loopt en elkaar dus grotendeels niet in de ogen kijkt, is de drempel om over gevoelige kwesties te spreken vele malen lager.

Geen therapie maar doelgericht en oplossingsgericht

Coachen, in tegenstelling tot therapie, is altijd doelgericht en oplossingsgericht. Dat betekent dat wij vooraf in overleg de doelstelling definiëren. We bepalen bij aanvang wat coaching beoogt op te leveren. Daarbij doorlopen we gezamenlijk een aantal stappen. Deze werken toe naar het behalen van het doel. De beperkingen en belemmeringen worden onderzocht en weggenomen en de coachee krijgt handvatten aangereikt voor een verhoogde persoonlijke effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

  • Ik heb fysieke klachten waar ik maar niet vanaf kom
  • Ik heb vaak last van mijn darmen
  • Ik heb niet helder wat de oorzaak van mijn klachten is
  • Ik heb regelmatig conflicten in relaties, zowel zakelijk als privé
  • Ik heb moeite met het vasthouden van mijn motivatie
  • Ik ben vaak moe en het ontbreekt mij aan de kracht hier iets aan te doen

Ayurveda Wandelcoaching: Volle vaart vooruit

Een belangrijk verschil tussen therapie en coaching is dat een coach niet gaat graven in het verleden. Wel wordt onderzocht hoe de coachee nu omgaat met bepaalde zaken. Wanneer dit niet effectief is wordt gezocht naar een alternatief. De coach is daarbij hooguit sturend en helpt de coachee om in zijn kracht te staan. Je moet dus helemaal niets! Door te werken met een duidelijk stappenplan en in te zetten op een welomschreven doel gaan we volle vaart vooruit.

Meer weten over Wandelcoaching? Bel 0629563450 of neem contact op